le_bibite_gassate_page_img

碳酸饮料

柯尔特帕拉迪所之泉的矿泉水配以独一无二的味道,未添加任何糖分,调制成天堂饮料:纯净与味道的完美结合,适于一天中的任何时候解渴饮用。

阳光时刻低卡饮料 和天堂饮料

 • 033_aranciata
 • 033_chinotto
 • 033_cola
 • 033_gassosa

橙味汽水,奇诺多汽水,可乐和苏打水

0.33L

 • 15_arancia_rossa
 • 15_aranciata
 • 15_cedrata
 • 15_chinotto
 • 15_cola
 • 15_gassosa
 • 15_ginger
 • 15_pompelmo
 • 15_spuma

橙味汽水,红橙汽水,酸橙汽水,奇诺多汽水,可乐,苏打水,姜汁汽水,柚汁汽水,金苏打水

1.5L